Ny sökomgång för spetsutbildningar

Sammanlagt kommer 20 skolor att delta i försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildningar. 10 skolor har beviljats lov att delta, 10 ytterligare skolor kommer att beviljas delta i höst. Sista ansökningsdatumet är 15 september 2009 för spetsutbildning som startar hösten 2010.

Läs mer, [Skolverket] ...

Svagt intresse för spetsutbildningar, [GP] ...

Spetsutbildningar i matematik, [Mattebron.se] ...

Från tidigare Aktuellt
Fortsatt trögt för spetsutbildningar ...