Perspektiv på kursplaneutveckling i matematik

Under hösten arbetar Skolverket med att revidera kursplaner både för grundskolan och gymnasieskolan

För att stimulera och inspirera till reflektion och diskussion kring frågor som

  • Vad kan vi lära av tidigare reformarbete i vårt land? Vad kan vi lära av andra länder?
  • Vilken matematik ska våra barn och ungdomar få möjlighet att möta i skolan? 
  • Vilket kunnande i matematik ska de få möjlighet att utveckla?
  • Vem skall bestämma det?
  • Varför, när och hur?

har NCM tagit fram en ny webbsida med information om kursplaner och kursplaneutveckling i ett historiskt och internationellt perspektiv.

Resurssidan kommer att uppdateras fortlöpande och vi tar tacksamt emot förslag till förbättringar/kompletteringar. Hör av er till Anette Jahnke ...

Nationella kurs- och ämnesplaner i matematik ...

Läs också om kursplanearbete under Aktuellt ...