DK: Satsning på talanger och centrum för NTS

Det danska undervisningsministeriets traditionella Sorø-möte som ägde rum den 4-6 augusti, hade tema Natur, teknik og sundhed.

"Hver sommer inviterer undervisningsministeren skolefolk, repræsentanter for erhvervslivet, eksperter, embedsmænd, praktikere og politikere ud af deres vante omgivelser til tre dages debat og inspiration i de historiske lokaler på Sorø Akademis Skole. Denne gang holdes mødet under temaet Natur, teknik og sundhed, for alle og for de få, i bredden og i dybden"

Under mötet invigdes ett nytt vetenskapscentrum som bl a skall ge "talentfulde grundskole- og gymnasieelever mulighed for studieophold med samvær og undervisning i den nyeste forskning inden for naturvidenskab."

På mötet träffades också styrelsen för det nya danska nationella centrumet för Natur, teknik og sundhed för första gången.

Bestyrelse udpeget for nyt center for natur, teknik og sundhed ...

Centrumet kommer att placeras i Sønderborg.

På Sorø-mötet deltog NCM:s föreståndare Bengt Johansson på inbjudan av den danske undervisningsministern Bertel Haarder.

Sorø 2009 - natur, teknik og sundhed, [Det danska undervisningsministeriet] ...

Undervisningsminister Bertel Haarders tal vid Sorø-mötet, [Det danske utbildningsministerie] ...

Sciencetalenter - Den natjonale talentpleje i naturvedenskab ...

Science-kommuner 2008-10 ...

Klimaundervisning.dk ...

Klimaundervisning 2009, [emu.dk] ...

Teacherscop15.dk, the teachers' website on climate issues.

ICE 2009, Inspiring climate education, [ice2000.org] ...

Nordisk klimatdag, [klimanorden.org] ...

Uddannelse for bæredygtig udvikling - strategi for FN's tiår 2005-2014, [Det danske utbildningsministerie] ...