Nationella prov i åk 3 - en lägesbeskrivning

Skolverket har som svar på ett regeringsuppdrag i en rapport sammanfattat läget vad gäller de nya nationella proven i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Några citat från rapporten:

I slutet av höstterminen 2009 kommer skolor att få ta del av ytterligare ett stödmaterial om bedömning i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Materialet utgår från bedömda elevsvar från ämnesproven med samtalsfrågor kring bedömning. Materialet kommer att vara tillgängligt på Skolverkets webbplats.

Skolverket har gett Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att samla in elevresultat från ämnesproven från ett urval på 400 skolor våren 2009. Resultat från denna insamling presenteras i mitten av oktober 2009. Våren 2010 planerar Skolverket en totalinsamling av resultaten från ämnesproven i årskurs 3 i likhet med de insamlingar som genomförs i årskurs 5 och 9.

I oktober 2009 kommer Skolverket att genomföra ett seminarium för att utvärdera provets genomförande. Till detta seminarium är utöver provutvecklarna även lärare, lärarutbildare och forskare inbjudna.

Under våren 2009 har Skolverket gett universiteten i uppdrag att påbörja konstruktion av det prov som ska genomföras i skolorna våren 2010. Konstruktion av provuppgifter ska även ske utifrån något eller några av de mål som inte prövas i provet detta år.

Läs mer ...