US: Mer fokus på matematik i förskolan

Från USA kommer nu ytterligare en tung rapport om värdet av att barn tidigt i förskolan får möta matematiska begrepp och ideér - denna gång från National Research Council (NRC). Man pekar på vikten av välutbildade förskollärare och att tidiga insatser

may help disadvantaged students overcome the achievement gap.
“It’s fair to say the attention is almost entirely on reading and literacy, without recognizing the importance of math,” said Christopher T. Cross, who co-edited the report and chaired the committee that produced it.

Report calls for national initiative to improve mathematics education for preschoolers

NRC Urges Greater Focus on Preschool Math

Start early and make it fun, [Post Gazette] ...

Mathematics Learning in Early Childhood: Paths Toward Excellence and Equity

Små barns matematik

Från tidigare Aktuellt

Små barns matematik viktigast för studieframgång

Borg: satsa tidigt och på matematik