Norge: Digitala läromedel utvärderade

Det norska Kunskapsdepartementet har låtet utvärdera användningen av digitala läromedel.

Vi må jobbe for at tilgjengeligheten blir bedre og at læremidlene blir interaktive. Men læreboka vil nok fortsatt dominere i norsk skole i overskuelig framtid, tror kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

Läs mer ...

Läs rapporten Evaluering av nasjonal digital læringsarena ...

NDLA - Nasjonal digital læringsarena ...

Från tidigare Aktuellt

Norge inrättar nationellt centrum för IKT ...

Gör mer IT eleverna bättre i matematik? ...