Norge inrättar nationellt centrum för IKT

Det nya centrumet skall arbeta för att stärka kunskapen om IKT i lärprocesserna och med att förmedla dessa kunskaper. Centrumet startar sin verksamhet vid årsskiftet 2009–2010 och beräknas då få en personalstyrka på 40–50 personer.

Läs vidare, [regjeringen.no] ...

Läs mer
Nasjonale sentre i Norge, [utdanningsdirektoratet.no]...