Benjamin 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 332 skolor av total 832 anmälda.

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
84 - 70 < 0.5 < 0.5 0.5
69 - 50 3 5 8
49 - 34 20.5 28 30.5
33 - 22 42 37.5 38
21 - 10 31 26 20.5
9 - 0 3.5 3.5 2.5
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3467 4457 3396

Lösningsfrekvenser
Visa...