Ecolier 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 324 skolor av total 724 anmälda.

Poäng Åk3 Åk4
72 - 58 1 3
57 - 43 8.5 18.5
42 - 31 26 32.5
30 - 19 42.5 34.5
18 - 10 18 10
9 - 0 4 1.5
Summa 100 100
Elevunderlag 2842 5854

Lösningsfrekvenser
Visa...