Danmark: Ord- och räkneverkstäder för vuxna

Danmark har genomfört ett fyraårigt försök med ord- och räkneverkstäder för vuxna som behöver extra stöd i läsning och räkning parallellt med sin yrkesutbildning. Nu har en rapport kommit som sammanfattar erfarenheter får de skolor som medverkat i försöket.

Ord- og regneværksteder. Erfaringer og ideer fra erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Vuxnas lärande [NCM].