Amanda ska gå matteklass

Till hösten är det start för en spetsutbildning i matematik i gymnasieskolan i Luleå. Amanda är en av 18 elever som kommer att gå utbildningen och de flesta av dem kommer från länet.

Se och lyssna till reportaget, [Svt] ...

Från tidigare Aktuellt
Om spetsutbildningar ...