Stöd för planering av kompetensutveckling

NCM har omarbetat och vidareutvecklat centrumets webbstöd för planering, genomförande och utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser i matematik på skolnivå, skolområdesnivå och kommunal nivå. 

Kompetensutveckling – planeringsstöd ...