Höstens konferenser för matematikutvecklare

Nu kan alla matematikutvecklare anmäla sig till höstens regionala tvådagarskonferenser. Nytt för i höst är att fristående skolor ingår i den statliga satsningen på matematikutvecklare.

Matematikutvecklare.se ...