USA mobiliserar för bättre MNT

Den som regelbundet följer nyhetsrapportering på Aktuellt på NCM:s webbplats har kunnat konstatera att nationella krisrapporter, handlingsplaner, kampanjer och satsningar på utveckling av undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik runt om i världen avlöser varandra i snabb takt.  Onsdagen den 10 juni presenteras ännu en rapport med analyser och förslag till hur undervisningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen kan förbättras i USA.

Rapporten, The opportunity equation transforming mathematics and science education for citizenship and the global economy, är framtagen av Carnegie corporation of New York. Den presenteras och diskuteras på en konferens under medverkan av USA:s utbildningsminister Arne Duncan och nobelpristagaren i medicin (1989), Harold Varmus.

Läs mer och följ den direktsända konferensen den 10 juni kl 16.00 (10.00 a.m., EDT), [Carnegie corporation] ...

National Leaders Speak Out on Transforming Science, Math Education ...

Läs sammanfattningen ...

Läs hela rapporten ...

Achieve applauds new report challanging the United States to transform math and science education ...