Skolverket: Nytt nyhetsbrev i matematik

Skolverket har nu skickat ut Nyhetsbrev matematik nr 12.

Innehåll
1. Ansökan om bidrag för matematik
2. Långsiktig satsning på matematiken i Värmland
3. Rektorer med matematikintresse
4. Lärledare viktiga i matematiksatsningen i Värmland
5. Nyheter i media
6. Aktuella publikationer
7. Aktuellt
8. Konferenser
9. Hitta matematik på webben

Läs brevet ...