Förkunskaper och krav i högre utbildning

Högskolverket har genomfört en ny studie om förkunskaper och krav i högre utbildning. Rapporten ger en sammanfattande lägesbeskrivning också för matematikämnet.

Unga klarar inte högskolekrav ...

Dåligt förberedda studenter utmaning för högskolan ...

Matematikkunskaperna är ett problem i många utbildningar ...

Krav sänks för att få fler studenter ...

Ministern har en del att fundera över ...

Vi har tidigare rapporterat kring Näringslivets ökande intresse för att samverka med skolan och gymnasieskolan både nationellt och internationellt.  Behovet av  ett stärkt och systematiserat kunskapsutbyte mellan gymnasieskolan och högskolan föreslås även i Högskoleverkets rapport.

I propositionen om den nya gymnasieskolan, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) skriver man att samverkan kring utveckling och uppföljning av yrkesprogrammen ske kontinuerligt i permanenta nationella råd kopplat till varje yrkesprogram. Sådana permanenta råd skall däremot inte inrättas för de högskoleförberedande programmen.  Skälet till detta är att behovet av kontinuerliga förändringar kan bedömas vara mindre för de högskoleförberedande utbildningarna.

Mattebron ...