Nationell kursplan i matematik i USA?

USA kommer allt närmare en gemensam federal kursplan i matematik för alla delstater. Inför det annonserade reformarbetet har NCTM, den amerikanska matematiklärarorganisationen tagit fram ett antal rekommendationer och vägledande råd för det förestående utvecklingsarbetet.

Guiding principles for mathematics curriculum and assessment ...

US: Forty-nine states and territories join common core state standards initiative ...

State mathematics standards database ...

Det svenska kursplanearbetet, Skola 2011 ...