Exemplarisk matematikundervisning i Asien

Juninumret av ZDM (Volume 41, Number 3 / June, 2009), The International Journal on Mathematics Education, (Zentralblatt für Didaktik der Mathematik) är ett temanummer om Exemplary Mathematics Instruction and Its Development in East Asia.

Läs om artiklarna (abstracts), [Springer] ...

Bibliotek som har tidskriften ZDM, [Libris.se] ...

Från tidigare Aktuellt
Matematik i asiatiska klassrum ...