Framgångsrik matematiker belönas

Per Edström vid Mittuniversitetet har utvecklat en ny generation beräkningsverktyg för simulering av ljus i papper och tryck. För det får han Kungl. Skytteanska Samfundets pris till yngre framstående forskare vid Mittuniversitetet år 2009.

Läs mer ...