Matematikersamfundet om matematik för lärande

Matematikersamfundets senaste Medlemsutskick innehåller många intressanta artiklar. Redaktören Ulf Persson chattar med Marcus du Sautoy som medverkade i samfundets utbildningdagar tidigare i vår. Vi får också ta del av en intervju med Johan Lithner om matematikdidaktiken som vetenskapsområde. Claes Johnson och Lars Mouwitz diskuterar Sverker Lundins avhandling och hans argumentering för att matematiken är övervärderad som utbildningsämne. Och det finns mer ...

Svenska matematikersamfundets medlemsblad  (15 maj, pdf) ...

Svenska matematikersamfundet (SMS) ...