Yrkesliv & Vidare studier

Vilka krav ställer avnämarna på skolan och gymnasieskolans matematikutbildning? Varför ser kraven ut som de gör? Vilken matematik används i yrkeslivet och på högskolan? Hur används den? Inför kursplanearbetet 2009 sammanställdes här några exempel på länkar och referenser. Sedan dess har mycket hänt, vad skulle ni vilja lyfta fram? Hör av er till NCM!


Yrkesliv

Achieve, en organisation bildat av politiker och industriledare i USA.

Educational Interfaces between Mathematics and Industry.

OECD Global Science Forum on “Mathematics in Industry"

OECD Global Science Forum Report on Mathematics in Industry, July 2008

OECD Report on Mechanisms for Promoting Mathematics-in-Industry, April 2009

Gustafsson och Mowitz, Vuxna och matematik – ett livsviktigt ämne.

Gustafsson och Mouwitz, Validering av vuxnas kunnande - med rättvisa i fokus.

Hoyles, mfl. (2002), Mathematics skills in the workplace. Final report to the science, technology and mathematics council.

Holyes,mfl (1999), Rethinking the Mathematics Curriculum (Vol. 10): Falmer Press

Högskoleverket, Områdesbehörigheterna, som införs hösten 2010.

Kent, mfl (2004 mars), Techno-mathematical literacies.

Skolverket, Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning (SE NRP) med information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa.

Myndigheten för Skolutveckling (2008), Matematik och karaktärsämnen på yrkesförberedande program (MYRA).

Vestermark (2006), Matematik i industrin, Nämnaren nr 4.

Yrkesnämnder
Det finnns yrkesnämnder inom olika brancher som utfärdar olika typer av yrkesbevis, se till exempel,

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, se Yrkesteoretiskt prov (YTP).

Naturbrukets Yrkesnämnd, se Grönt kort, kompetenskriterier.

Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, se Branchkrav

Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, & Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN se Certifikat och diplom


Vidare studier

Mattebron var ett projekt 2006 -2013 som syftade till att förbättra övergången mellan gymnasieskolan och högskolans matematikutbildning. Ta del av Referenslitteratur och Förslag till gymnasielärare och högskolelärare.

Matematikdelegationens arbetsgrupp Skolår 11- Högskolan (2003). Analys och förslag för gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning

Thunberg, H., & Filipsson, L. (2005). Gymnasieskolans mål och Högskolans förväntningar. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Diplomerad Gymnasieekonom

Teknikcollege

Se även organisationen Achieve, se beskrivning i vänsterspalten.