Ny lärarutbildning också i Norge

En expertgrupp har fått till uppgift att ta fram en ramplan för en ny lärarutbildning för den norska grundskolan.

Målet for ny lærerutdanning er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet. Kunnskapsdepartementet har nå oppnevnt et utvalg som skal utarbeide et forslag til nasjonal rammeplan for utdanningen.

Läs mer, [Kunnskapsdepartementet ] ...

Mandat for rammeplanutvalg for ny lærerutdanning for grunnskolen, [Kunnskapsdepartementet, pdf] ...

Från tidigare Aktuellt
Stort intresse i Norge för lärartest ...

Har du det i deg?