NOMAD 14(1), 2009. Dialogical inquiry in practice teaching

Dialogical inquiry in practice teaching
MARIT JOHNSEN-HØINES

Abstract

This article refers to a project in which the preconditions for a subject-oriented 1, reflective approach towards mathematics and mathematics education in the context of practice teaching were investigated. Student teachers, their tutors and teacher educators participated in the investigation. The article elaborates on their participation as ”co-researchers” in developing the methodological approach and analyses. In addition, the article explores how the analyses provide insight into the didactical conditions for including a subject-oriented approach in practice teaching. More specifically, it was found that practice teaching communication bears the imprint of an evaluative approach that restrains the development of a subject-oriented reflective approach. The conflicting processes characterising these approaches are highlighted.

Sammendrag

Artikkelen utgår fra et samarbeid der lærerstudenter, øvingslærere og matematikkdidaktikere utforsker praksissamtalen slik den foregår i lærer-studiets praksisopplæring. Fokus rettes mot hvordan det etablereres arbeidsformer som stimulerer til at studenter og øvingslærere deltar i samarbeidende forskning. De studerer hvordan samtaler med matematisk og matematikkdidaktisk innretning kan utvikles som del av praksissamtalene. Den faglig forstsettende samtalen løftes fram som didaktisk begrep. Det dokumenteres at praksissamtalen i stor grad er preget som evaluerende samtale, og at dette kan ses i motstrid til og kan virke hemmende i forhold til å utvikle en faglig fortsettende samtale. Artikkelen utdyper et perspektiv der samtaler består av flere samtaler, og der samtaler utvikles i bevegelse mellom, og i konflikt mellom, samtaler.

MARIT JOHNSEN-HØINES
Marit Johnsen-Høines, Professor, Dr. philos ved Høgskolen i Bergen. Hun har lang praksis som grunnskolelærer og lærerutdanner i matematikk, er forfatter av matematikkdidaktisk litteratur og ledet konferansen PME28 (the international group for the Psychology of Mathematics Education) i Bergen 2004. Hun leder forskningsprosjektet ”Læringssamtalen i matematikkfagets praksis”(LIMP), støttet av Norges Forskningsråd.