Att lösa matematikuppgifter mha digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson disputerar den 29 maj vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Hennes avhandling bygger på videoinspelade studier där gymnasielever löser uppgifter i matematik med digitala läromedel. Syftet med avhandlingen är att studera - och avmystifiera - aktiviteter där elever i sitt lärande använder ett digitalt verktyg.

Avhandlingen i fulltext, [Göteborgs universitet] ...