Vad kan vi lära av TIMSS video study?

Vid en konferens i Sacramento (23–24 april 2009) om lärarlegitimation och behörighetsregler för lärare (California commission on teacher credentialing) var professor Jim Stigler inbjuden att tala om Reflections on mathematics teaching and how to improve it. Dr. James Stigler är professor i psykologi vid UCLA, Director of the TIMSS video studies (1995 and 1999). Han är författare till två böcker The teaching gap (med James Hiebert, 1999) and The learning gap (med Harold Stevenson, 1992).  Stigler besökte 2003 NCM och gav då en föreläsning som finns dokumenterad i form av en artikel i Nämnaren.

Lyssna till Jim Stiglers presentation "Reflections on mathematics teaching and how to improve it" [Los Angeles county office of education] ...

TIMSS video studies, [National Center for Education Statistics] ...

Att utveckla matematikundervisningen: Uppslag från TIMSS videostudie, [Nämnaren] ...

Legitimation och skärpta behörighetsregler, [Regeringen] ...

Från tidigare Aktuellt
Inga enkla samband mellan lärarutbildning, undervisning och resultat i matematik ...