Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté besöker NCM