Dokument för nedladdning

På NCM:s och Nämnarens webbplatser finns dokument för nedladdning. Det är artiklar ur Nämnaren, Känguruproblem etc. På sikt kommer vi att publicera mer material, av olika slag, som kommer att vara tillgängliga för nedladdning och utskrift.

Vi har valt att distribuera dessa dokument i pdf-format. Fördelen med pdf-dokument är att de behåller sin form och layout, oavsett typ av dator, version på programvara eller vilka typsnitt som finns installerade. Den som gjort dokumentet vet alltså att det ser ut som det var avsett, när det når läsaren, vilket alla vet inte alltid är fallet på WWW.

För att du ska kunna läsa ett dokument i pdf-format, måste du ha programmet Acrobat Reader installerat på din dator. Acrobat Reader är ett fritt program, vilket innebär att du kan utan kostnad ladda ner programmet och installera det på din dator.