Civiliserad matematik på Vetenskapsfestivalen

Onsdagen den 6 maj med början kl 18.00  bjuder Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet på tre föredrag kring temat En civiliserad matematisk kväll i humanismens tecken:

  • Oändliga kroppar och monstruösa funktioner: Bilder och intuition i matematikens historia
  • Matematik och konst
  • Musik och matematik

Läs mer, [Chalmers] ...

Vetenskapsfestivalen, [goteborg.com] ...