Uppgifter, lösningar och "att arbeta vidare med" 2010

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Milou
Problem
Att arbeta vidare med

Ecolier
Problem
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Benjamin
Problem
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Cadet
Problem
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Cadet gymnasiet
Problem
Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Junior
Problem
Facit & korta lösningar
Att arbeta vidare med

Student
Problem
Facit & korta lösningar
Att arbeta vidare med

2010 års Känguru-resultat
Här finns 2010 års Kängururesultat ...


Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW