Ingenjörsbrist eroderar konkurrenskraften

För att vända trenden måste skola och företag stimulera ungdomars nyfikenhet på teknik och naturvetenskap redan i unga år. Det skriver företrädare för tekniktunga svenska företag och Teknikdelegationen i en debattartikel i Dagens industri (4/5).

Läs mer, [Dagens industri] ...

Matematikutbildning och industribehov, [NCM] ...

Teknikdelegationen ...