England: Större frihet för lärarna föreslås

Som en del av den pågående läroplansreformen i England har en enmansutredare gjort en översyn av läroplanen för de tidiga skolåren (primary curriculum). Rapporten föreslår bl a större frihet för de professionella

The Review has sought to reduce prescription and content so that schools have greater flexibility to shape how it is taught and to supplement it to meet local circumstances and pupils' individual needs.
och att
Literacy, numeracy and ICT should form the new core of the primary curriculum.

Läs mer ...

Independent Review of the Primary Curriculum: Final Report

Läs om reaktionerna i media ...

International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Internet Archive (INCA) ...

Från tidigare Aktuellt

England: Centralstyrningen kritiseras ...