Tonåringar allt mer logiska

Tonåringars logiska förmåga har ökat under de senaste 50 åren. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.

- Vad gäller elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i matematik finns alltså inget som pekar på att förutsättningarna försämrats bland eleverna under senare decennier, säger professor Allan Svensson vid institutionen för pedagogik och didaktik.
Läs mer ...
Läs undersökningen ... (publicerad med tillstånd av Pedagogisk Forskning i Sverige).

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven ...
- utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande

(Grundskolans kursplan i matematik)