Primtal i kvadrat idag!

090425 dvs /3²/2²5²!

Visste du att Felix Klein föddes på en primtalsdag? Han föddes den 25 april 1849, vilket motsvarar primtalskvadraterna 5²/2²/43².

Se även, [NCETM] ...