Svensk matematikutbildning - negativa trender och försök till åtgärder