NCTM: Strategispel för lärande i matematik

På  NCTMs Annual meeting and exposition i Washington, D.C., som börjar på torsdag den 23 april, kommer lärarföreningen att presentera en ny online-resurs med utmanande strategispel som på ett underhållande sätt förväntas stimulera eleverna att upptäcka matematiken rikedomar.

Läs mer, [NCTM] ...

NCTM Illuminations ...

NCM är på plats på konferensen och kommer bl a att träffa ansvariga för NCTMs webb och utgivningsverksamhet.