Vilken matematik är viktig att kunna?

Celia Hoyles, internationellt ledande forskare på matematikanvändning i yrkeslivet, hävdar i ett tal vid  2009 Annual meeting for the American Educational Research Association att yrkeslivet idag ställer helt andra krav på matematikanvändning än tidigare.  Områden som grundläggande aritmetik, algebra och trigonometri görs idag av datorer och blir allt mindre viktigt att kunna utföra manuellt. Viktiga kunskaper i dagens yrkesliv är förmågan att tolka och ha en förståelse för hur datorerna kommer fram till sina resultat.

Läs mer, [University of London] ...
 
Mathematical skills in the workplace, [Nuffield Curriculum Centre, pdf] ...

Svårare få högt betyg i matlagning än i matte, [DN] ...

Mer om yrkeslivets matematik finns i NCM-skriften Validering av vuxnas kunnande - med rättvisa i fokus, [NCM, pdf] ....

Vuxna och matematik - ett livsviktigt ämne, [NCM] ...

Satsningar på vuxnas lärande är värdefulla! [NCM] ...