Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial knutna till Nämnaren nr 2, 2009.

I samband med artikeln Interaktiva skrivtavlor – en möjlighet till ökad lust och lärande i matematik? finns här en attitydundersökning gjord i klassen.
Ladda ner undersökningen ...

Precis som till tidigare artiklar av Thomas Lingefjärd om användningen av Geogebra så finns konstruktionerna i artikeln Geogebra i gymnasieskolan på nätet ...

Till Bengt Ulins Spegling i plan geometri finns uppgifter knutna till artikeln.
Ladda ner uppgifter ...