TIMSS 2007

Skapad: 2009-04-16. Ändrad: 2011-04-12  

TIMSS 2007

I Nämnaren nr 1, 2009 diskuterar P-O Bentley under rubriken TIMSS 2007 - En djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper. Här på nämnarens webbplats fortsätter diskussionen. Titta även på inläggen under debatten om gymnasieskolans matematik.

Svara på inlägget ...


Inlägg från Birgitta Rockström:

”Vofför gör di på detta viset?”
Så skulle mina elever på mellanstadiet säga om jag visat de fem olika beräkningsstategierna som
presenterades i Per- Olof Bentleys artikel i Nämnaren nr 1/09. Det gällde uträkningar med
tvåsiffriga heltal i addition och subtraktion.

Själv skulle jag absolut ha förordat de gamla standardalgoritmerna om jag inte visste att elever
har förmågan att räkna ut på både enklare och säkrare sätt med metoden skriftlig huvudräkning.

Addition
Om talen är tvåsiffriga är den enklaste tankegången tiotalen plus entalen, som skrivs i ett mellanled
som visar hur man tänker:
Exempel: 37 + 16 = 40 + 13 = 53
Elever som kan hålla mellanledet i huvudet ser direkt att summan är 53.
Detta kan tyckas enkelt, men det krävs förkunskaper som inte alla elever har, varken i åk 4
eller i åk 8:

* Det krävs en god taluppfattning, att förstå att 37 inte är en trea och sjua - som i algoritmen –
utan 30 + 7

* Man måste ha goda tabellkunskaper, först de enkla (upptill 18) så att man sedan kan
generalisera dessa till andra talsorter – eftersom 7 + 6 = 13, så är 70 + 60 = 130,
0,7 + 0,6 = 1,3 osv.
Det bör läggas mycket tid och tålamod på effektiv och systematisk inlärning och träning tills
tabellerna ”sitter i ryggmärgen”. Då kan tankekraft och tid ägnas åt andra matematiska
moment. Detta gäller inte minst de långsamt räknande (”svaga”) eleverna.

* Man måste förstå hur man använder det viktigaste tecknet i matematik, nämligen
likhetstecknet. Det är det tecknet som gör det möjligt att förenkla en beräkning.
När eleven har dessa förkunskaper dröjer det inte länge förrän de kan fortsätta med flersiffriga tal,
både med heltal och decimaltal:
Exempel: 378 + 395 = 600 + 160 + 13 = 773
37,8 + 39,5 = 60 + 16 + 1,3 = 77,3

I en klass där eleverna får diskutera, förklara och redovisa muntligt sina tankegångar, kan andra
mellanled göra att eleverna hittar en enklare - och därmed säkrare - väg till svaret:
378 + 395 = 373 + 400 = 773 5 ental flyttas över från den första termen
37,8 + 39,5 = 37,3 + 40 = 77,3 5 tiondelar flyttas över från den första term

Läs hela inlägget...


Svara på inlägget ...

Innehåll: UD