S: Olika Ma-kursplaner för olika yrkesutbildningar

För snart två år sedan inleddes arbetet med rådslag kring olika frågor i det socialdemokratiska partiet. Nu har  rådslagen lämnat sina rapporter till den socialdemokratiska partistyrelsen för fortsatt beredning till kongressen i höst.

Skolfrågor behandlas i rapporten "Investera i välfärden". Matematiken nämns specifikt på ett ställe, i samband med förslag om gymnasieskolan där man vill ha särskilda kursplaner i svenska, engelska och matematik anpassade för varje yrkesutbildning utan att högskolebehörigheten tas bort.

Rådslagen överlämnar sina slutrapporter, [socialdemokraterna.se] ...

S laddar med ny skolpolitik, [Skolvärlden] ...

S, MP och V bildar skolpolitisk samarbetsgrupp, [Lärarnas tidning] ...