Satsningar på vuxnas lärande är värdefulla!

I en rubrik i en artikel i The Times (se NCM:s Aktuellt 5/4) påstås Professor Anna Vignoles ha sagt att satsningar på vuxnas baskunskaper är värdelösa. Rubriken stämmer dåligt med vad Vignoles har uttalat sig om.

Vignoles anser att satsningar på vuxna har effekt men de måste ha en viss varaktighet. Det krävs minst 100–150 timmar och inte som i den brittiska satsningen endast 20 timmar. Det är mot den bakgrunden som rubriken i Times skall ses.

Vignoles har dessutom enbart utvärderat de samhällsekonomiska effekterna av dessa korta kurser. Vuxna har andra motiv för att delta i kompetensutvecklingssatsningar och utifrån ett individ- och familjeperspektiv är satsningar på vuxnas lärande värdefullt säger hon.

I en studie av en av världens mest framstående forskare inom området – professor Alison Wolf – diskuteras värdet av satsningar på att öka vuxnas kompetens och hur detta kan organiseras för att få avsedd effekt. Vignoles och Wolf är överens i sin kritik av villkoren för hur de statliga satsningarna har genomförts. Wolf, som studerat värdet av literacy-kurser, bekräftar vad som tidigare varit känt om deltagande i vuxenutbildning: Det ökar chansen att den vuxne återkommer till utbildning senare och att personlig utveckling är en viktig drivkraft för deltagande, något som också visar sig få effekter på arbetsplatsen.

Frågan är alltså inte om vuxenutbildning är värdefull eller inte, det är alla överens om, utan snarare utifrån vilket perspektiv detta utvärderas och hur vuxenutbildning skall organiseras för att få avsedd och maximal effekt.

Ta del av Wolfs studie, [Teaching and Learning Research Programme] ...

Läs artikeln i Times …