Förskolelyftet: Lek och lärande i matematik i fokus

Utbildningminister Jan Björklund presenterade i dag (2/4) den annonserade satsningen på fortbildning av förskollärare och barnskötare. Fortbildningen ska inriktas på barns språkliga och matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Fortbildning för tusentals förskollärare och barnskötare

Björklund presenterar Förskolelyftet ...