Matematik och gender

I en artikel i tidningen The Vancouver Sun (31 mars 2009) diskuterar matematikern Arvind Gupta relationen mellan Matematik och Gender. "The relationship between gender and mathematics in North American culture is a complicated thing".

Läs artikeln Math and gender: Is there a link? ...

Nätverket Kvinnor och matematik anordnar i juni den 7:e konferensen i ordningen med detta tema.

Mer information om konferensen ...

Under det svenska ordförandeskapet anordnas i Uppsala 17-18 november 2009 en EU-konferens om "Gender differences in educational outcomes"
På konferensen kommer Eurydicy att presentera en rapport om "The Issue of Gender differences in education".

Sök artiklar om flickor/kvinnor och matematik i Nämnarens artikelregister ...

Litteratursökning ...

Från tidigare Aktuellt

Färre flickor når godkänt i matematik

Flickors intresse för Ma-No

Allt färre matematiklärare är män

Pappor har stort inflytande på flickors matteintresse

Stereotyper påverkar arbetsminnet hos kvinnor

Högpresterande flickor samlas i elitklasser

Kvinnor och matematikintensiva utbildningar

Skådespelerska ger ut en bok om matematik för flickor

Mathematics and technology in the 'body' of education: knowledge. The gender perspective

PREMA 2 overall aim is at raising awareness on issues of mathematics and gender in order to increase the level of girls' participation in career choices of sciences and technology

European Commission European Research Area (2008). Benchmarking policy measures for gender equality in science. Luxembourg, European Commission, Directorat-General for Research.

Study: No gender differences in math performance

Few female in the Math Olympiad

OWME is an international network of individuals and groups who share a commitment to achieving equity in education and who are interested in the links between gender and the teaching -- and learning -- of mathematics.

Gender and mathematics education

Equity: The Case for and Against Gender

Girls are becoming as good as boys at mathematics, and are still better at reading, [economist.com] .

Study finds smaller girl-boy math gap in countries with gender equality, [jpost.com] ...

Math skills related to gender equality: study, [livemint.com] ...

UCR math professor tells girls they can add up, [pe.com] ...

The freedom to say 'no', [boston.com] ...

Reporter Examines Gender Gap in Math and Science, [npr.org] ...

Philosophy of Mathematics Education Journal No. 20 (June 2007)
SPECIAL ISSUE ON SOCIAL JUSTICE on GENDER

Diversity. Culture, Gender, and Math ...

Women opt out of math/science careers because of family demands ...

Group strives to connect women, girls with math and science ...

Flickor fortsatt överlägsna i skolan ...