Göran Gustafssonprisen 2009

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Prisen  innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges stora möjligheter att göra goda insatser inom molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

Priset i matematik gick till Ola Hössjer, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, "för att han på ett fruktbart sätt lyckats förena stora teoretiska insatser inom matematisk statistik med mycket intressanta tillämpningar inom modern vetenskap och teknik, inte minst inom statistisk genetik".

Läs mer‚ [KVA] ...

Om pristagarna och deras forskning, [KVA] ...