Allt färre matematiklärare är män

I en ny publikation från Högskoleverket efterlyses en nationell satsning för att komma åt den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen och i skolan.

Ämneslärarutbildningarna med inriktning mot matematik/naturkunskap och mot samhällskunskap är de lärarutbildningar som traditionellt lockat högst andelar män. Båda dessa utbildningar utmärktes fram till andra hälften av 80-talet av att männen var i majoritet under ett antal år. Därefter har dessa utbildningar gradvis ökat sin andel kvinnor. Särskilt märkbar är förändringen inom inriktningen mot matematik/naturkunskap.

Feminiseringen är kraftig även på lärarutbildningar med inriktning mot grundskolans tidiga år.

Man ska bli lärare, [Högskoleverket] ...