Denna vecka är NCM:s medarbetare

på följande platser runt om i Sverige.
Klicka på respektive flagga och vid behov förstora med + i kartans övre vänstra hörn samt dra i kartbilden.

[gmap markers=blue::59.32198054010197,18.050537109375:Elisabeth Rysted

Skolriksdag + 57.03475232578498,16.435546875:Ola Helenius

Skolinspektionen + 57.77451753559619,14.161376953125:Lena Trygg

Föreläsning, kurs + 59.29955167361263,18.0889892578125:Anette Jahnke

Skolverket + 58.280619788575805,12.28271484375: Calle Flognman

Distansarbete + 59.512029386502704,15.97412109375: Berit Bergius

Kompetensutveckling - Undersöka - Upptäcka - Utveckla|zoom=7 |center=58.321029869251966,15.18310546875 |width=700px |height=500px |control=Small |type=Map]