Kritik mot MNT-satsningen

Professorerna Christer Bergsten och Eva Jablonka riktar i ett debattinlägg på SMDF:s webbsida stark kritik mot regeringens MNT-satsning som man menar är kunskapsgrund snarare än kunskapsgrundad. Man vänder sig mot föreställningar om enkla lösningar på matematikundervisningens problem och föreslår en bättre dialog mellan utbildningsdepartementet och engagerade och seriösa forskare.

Myten om en forskningsbaserad utbildningspolitik: Regeringens matematiksatsning ...