Mattebron och Matematikutvecklare utvärderas

Anders Tengstrand genomför för närvarande på uppdrag av Göteborgs universitet och NCM en utvärdering av matematiksatsningen inom den högre utbildning, den sk Mattebron. Han kommer senare i vår att utvärdera den nationella satsningen på Matematikutvecklare.

Anders Tengstrand är en av landets mest erfarna lärarutbildare och utredare inom matematikutbildningsområdet. Han ansvarade bl a för Matematikdelegationens arbetsgrupp för lärarutbildning och kompetensutveckling och för högskoleverkets rappport "Nybörjarstudenter och matematik" (2005). Han var också ordförande i bedömargruppen vid Högskoleverkets utvärdering av matematikutbildningen vid svenska universitet och högskolor (2002).

Mattebron ...

Matematikutvecklare ...