Hopp för matematiken

Koncentrationen är stor. Vilken geometrisk figur passar inte in? Hur många klossar har tagits bort? Sandviksskolans förstaklassare i Karlskoga biter på pennorna och kämpar med de kluriga matteproblemen, skriver Karlskoga tidning.  De är inte ensamma - ungefär fem miljoner andra barn i världen har samma frågeställningar framför sig den tredje torsdagen i mars.

Läs mer, [NWT] ...

Kängurtävlingen, [NCM] ...