Rätt lärare på rätt plats

Liksom i många andra kommuner undervisar lärare i Västervik i matematik utan den utbildning som svarar mot ansvaret. Ett nytt projekt inom ramen för den sk läsa-skriva-räkna-satsningen skall vända den negativa trenden i matematik. "Det är inte personalen som det brister på, utan hur vi organiserar oss. Vi har jobbat med klasslärare men inte tittat på om de har rätt kompetens för uppdraget. Vi har levt kvar i en organisationsform som lärarhögskolan inte utbildar för", säger skolchef Göran Petersson till Lokaltidningen Nyheterna i Västervik.

Läs mer, [Lokaltidningen Nyheterna] ...

Sv-So-lärare undervisar i matematik, [NCM] ...

Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. (Skollagen, 2. kap. 3 §, [Riksdagen])