Implementera en reform tar tid

En omfattande reform av gymnasieskolan i Danmark ägde rum 2005 där man till exempel lade mer fokus på samverkan mellan ämnen och introducerade en gemensam termin för alla som började ett visst program. För kursplanen i matematik innebar reformen att man lyfte fram olika matematiska kompetenser och minskade ner detaljerade beskrivningar av teoriinnehåll.

Sommaren 2008 gick första kullen ut den nya gymnasieskolan i Danmark. Nu har man utvärderat fem ämnen, däribland matematik. Man har även valt att utvärdera kursplanerna i matematik ur ett internationellt perspektiv. 

Utvärdering av de fem ämnena, [Danmarks Evalueringsinstitut] ...

The subject of mathematics from an international perspective, [Danmarks Evalueringsinstitut, pdf] ...

Utvärdering av hela reformen, [Danmarks Evalueringsinstitut] ...